Velkommen til husdyrvejledningen

Nyheder fra husdyrvejledningen

Vejledning om miljøregulering af husdyrhold

Vejledningen opdateres løbende på baggrund af klagenævnsafgørelser, henvendelser fra kommuner og landbrugskonsulenter og ændringer af bekendtgørelserne. Vejledningen bliver løbende opdateret på alle områder. Det sker bl.a. på baggrund af indkomne bemærkninger og det videre arbejde med at forbedre sammenhængen mellem vejledning og husdyrgodkendelse.dk

Husdyrvejledningen

Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold. Vejledningen henvender sig til kommunale sagsbehandlere, landbrugskonsulenter og landmænd og omfatter de emner, som er indeholdt i de centrale bekendtgørelser, som regulerer hold af husdyr samt opbevaring og anvendelse af husdyrgødning.

Søgninger

Det er muligt at søge i vejledningen eller at klikke på relevante kapitler fra den/de bekendtgørelser, som skal anvendes i den konkrete sag. Der kan søges på udvalgte emner eller den avancerede søgefunktion kan benyttes, hvor der også kan filtreres på datointervaller mv. Der findes en lille vejledning i at bruge helpdeskens og vejledningens søgefunktion. 

Det skal bemærkes, at søgefunktionen ikke viser resultater fra den tidligere wikivejledning, som var gældende før 1. august 2017. Her henvises i stedet til den tidligere wikivejledning. Det skal understreges at denne ikke længere er retvisende pga. de store ændringer, der er foretaget med virkning fra 1. august 2017.

Opbygning af vejledningen

Hvert kapitel er opbygget med en kapiteloverskrift, der typisk er navngivet enslydende med kapitlet i den relevante bekendtgørelse. Vejledningsteksten er inddelt i en række faglige underemner der passer til indholdet i paragrafferne. I vejledningsteksten vil der være henvisninger til andre kapitler, hvor det er relevant, såvel som der linkes til andre interne og eksterne sider. Under fanen ”kom godt i gang” ledes videre til en række centrale processer vedrørende husdyrhold. Her kan endvidere hentes et overordnet oversigtsskema over processerne i reguleringen.

Versionering

Husdyrvejledningen vil løbende blive suppleret og udbygget. Dette vil bl.a. ske i lyset af tilbagemeldinger fra kommuner og konsulenter mv. Opdateringer vil ske løbende på baggrund af offentliggjorte svar i Husdyrhelpdesken samt principielle afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Når Miljøstyrelsen laver væsentlige ændringer i Husdyrvejledningen vil der blive udgivet en ny version af det ændrede kapitel i vejledningen, som bliver tildelt et nyt versionsnummer. Det vil være muligt at gå tilbage og se de gamle versioner af hvert kapitel nederst på siden. Sagsbehandlere, der ønsker at vide hvilke ændringer, der er foretaget i nye versioner har mulighed for at abonnere på ændringer indenfor udvalgte emner. Miljøstyrelsen vil udsende en orienteringsmail til abonnenterne, hvor der forklares om ændringen, der er foretaget.

Gå til arkivet over tidligere versioneringer