Regulering af ikke erhvervsmæssigt dyrehold

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens §§ 7–10 og 20

Versionshistorik

Dette er den nyeste version af artiklen

Indholdsfortegnelse

Sådan gør du som ansøger

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i landzone, er det som udgangspunkt ikke nødvendigt at oplyse kommunen om det. Det forudsættes her, at området ikke er lokalplanlagt til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål.

Vær opmærksom på de krav, der gælder for placering og indretning af anlæg til dyreholdet.

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål, er der restriktioner for, hvilke typer dyrehold der må holdes samt dyreholdets omfang. Du kan søge om dispensation til dyrehold i de nævnte områder.

Vær opmærksom på, at kommunen kan have fastsat en kommunal forskrift (også kaldet ”regulativ”), der skærper miljøaktivitetsbekendtgørelsens regler for dyrehold i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål.

Sådan gør du som sagsbehandler

Hvis du som kommunal sagsbehandler skal behandle en ansøgning om dispensation, skal du vurdere om dispensationen kan meddeles og hvilke vilkår, der eventuelt skal stilles.

Før du træffer afgørelse, skal du gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst 2 uger.

Regulering af væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening fra ikke-erhvervsmæssigt dyrehold skal ske ved påbud eller forbud efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 10