Helpdesk

Spørgsmål til fortolkningen af miljøregler om husdyrbrug kan rettes til husdyrhelpdesken

Offentliggørelse af svar

Svar fra helpdesken offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside, når svaret vurderes at have almen relevans. Spørgeren modtager en e-mail med svaret.  Søg i besvarede helpdeskspørgsmål her. 

Formålet med helpdesken

Husdyrhelpdesken er rettet mod sagsbehandlere i kommunerne, men besvarer dog i et vist omfang henvendelser fra landbrugsrådgivere, hvis spørgsmålet er principielt eller af stor aktualitet, og en besvarelse vil være til fordel for andre. 

Svartid i husdyrhelpdesken 

Miljøstyrelsen tilstræber en gennemsnitlig svartid på 4 uger. Svartiden vil dog variere afhængigt af spørgsmålenes karakter og Miljøstyrelsens tilrettelæggelse af arbejdet med besvarelse af spørgsmål.

Henvisning til andet vejledningsmateriale i helpdesksvar

Styrelsens generelle vejledningspligt over for kommunerne er i vid udstrækning opfyldt gennem det eksisterende vejledningsmateriale særligt de digitale vejledninger (wiki-vejledningen og husdyrvejledningen). Derfor besvarer vi ikke alle spørgsmål konkret, men henviser til afsnit i vejledningerne eller tidligere offentliggjorte besvarelser fra husdyrhelpdesken.

Helpdesken forholder sig ikke til konkrete sager 

Miljøstyrelsens svar er af vejledende og principiel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunernes konkrete sagsbehandling. Svarene gives på et generelt niveau og alene på baggrund af de oplysninger, som angives i spørgsmålet. Ved behandling af konkrete og fuldt oplyste sager, kan der være forhold, der taler for, at sagen behandles anderledes, end hvad der kan udledes af svaret fra helpdesken.

Spørgsmål til husdyrgodkendelse.dk

Spørgsmål til ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk bør sendes til itansogning@mst.dkHvis spørgsmål til ansøgningssystemet stilles igennem husdyrhelpdesken, må der forventes længere svartid. Det kan dog være en fordel ved spørgsmål, der vedrører både ansøgningssystemet og lovgivningen.