Vejledning til bekendtgørelserne

Bekendtgørelser på husdyrområdet

Husdyrvejledningen er opbygget over en række centrale bekendtgørelser som samlet regulerer området. For hver bekendtgørelse er der udarbejdet en vejledende tekst der beskriver hvorledes reglerne skal forstås og tolkes. Der er henvisninger mellem de forskellige kapitler og afsnit, hvor det er relevant, såvel som links til relevante eksterne sider. I nogle kapitler er det muligt at læse mere i relevante faglige rapporter og notater som kan downloades. Vejledningen bliver opdateret løbende og tilpasset ændringer i regler og love samt afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det vil være muligt at hente relevante helpdesksvar som vedrører emnet efterhånden som de offentliggøres. Principielle svar fra helpdesken vil ligeledes blive indarbejdet i vejledningen efter behov.

Vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Vejledning til husdyrgødningsbekendtgørelsen

Vejledning til miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Miljøledelse for husdyrbrug