Kom godt i gang

Dette afsnit indeholder overordnet vejledning om, hvad der gælder i forskellige situationer, hvor husdyrhold ønskes etableret, udvidet eller ændret, samt ved revurdering af miljøgodkendelser og tilsyn med husdyrhold.

Under ”Oversigt over sagstyper” og ”Særligt om godkendelsespligt og tilladelseskrav” vejledes om, hvilke regler et ønsket projekt skal sagsbehandles efter.

Der vejledes yderligere om procedurerne for de forskellige sagstyper og det gennemgås, hvilke kortgrundlag der anvendes i reguleringen.