Oversigt over sagstyper

I det vedhæftede dokument vises en oversigt over, hvad der udløser krav om tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven på eksisterende husdyrbrug og andre landbrug med dyrehold, som er etableret før 1. august 2017.

Oversigten viser også undtagelser fra hovedreglerne om godkendelsespligt eller tilladelseskrav i form af f.eks. mulighed for anmeldelse.

Desuden vises kriterier for, hvornår husdyrbruget skal godkendes efter husdyrbruglovens § 16 a eller tillades efter § 16 b.

Oversigt over sagstyper